Български (България)English (United Kingdom)
Greatest Lovesong Vol.666
( 35 Votes )

1. For You
2. You sweet six six six
3. Wicked Game
4. The Heartless
5. Our Diabolikal Rapture
6. It's All Tears
7. When Love And Death
8. The Beginning Of The End
9. (Don't Fear) The Reaper


/ For You /
In the grace of your love I writhe, writhe in pain
In 666 ways I love you and I hope you feel the same
I'm for you
I'm for you
I'm killing myself for your love and again all is lost
In 777 ways I love you 'til my death do us apart
I'm for you - and I'm dying for your love
I'm for you - and my heaven is wherever you are
I'm for you - and I'm dying for your love
I'm for you - and my heaven is wherever you are
In 666 ways I love you and my heaven is wherever
you are
I'm here for you - I am here for you
I'm here for you - I am here for you
I'm here for you - I am here for you
I'm here for you - I am here for you

slide_logo
/ За теб /
В изяществото на твоята любов
превивам се аз от болка
По 666 начина обичам те и се
надявам ти да чувстваш същото
Аз съм за теб
Аз съм за теб
Убивам себе си за твоята любов
и все пак всичко е загубено
По 777 начина обичам те ,
докато смърта ми ни раздели
Аз съм за теб - и умирам за твоята любов
Аз съм за теб - и моят рай е там,където си ти
Аз съм за теб - и умирам за твоята любов
Аз съм за теб - и моят рай е там, където си ти
По 777 начина обичам те , и моят рай е там,
където си ти.
Тук за теб - Аз съм тук за теб
Тук за теб - Аз съм тук за теб
Тук за теб - Аз съм тук за теб
Тук за теб - Аз съм тук за теб
slide_logo_down
/ Your Sweet Six Six Six /
There are things you should know
The distance between us seems to grow
But you're holding on strong
Oh how hard it's to let go, oh so hard to let go
I'm waiting for your call and I'm ready to take your
six six six in my heart
I'm longing for your touch and I welcome your sweet
six six six in my heart
I'm losing my faith in you
You don't want it to be true
But there's nothing you can do
There's nothing you can do - Yes, I've lost my faith in
you
I'm waiting for your call and I'm ready to take your
six six six in my heart
I'm longing for your touch and I welcome your sweet
six six six in my heart
How long we have to wait
For love is fading so slowly
I know it's too late
Oh my god you're so lonely
I'm waiting for your call and I'm ready to take your
six six six in my heart
I'm longing for your touch and I welcome your sweet
six six six in my heart
I'm ready for your call and I'm ready to take your six
six six in my heart
I'm longing for your touch and I welcome your sweet
six six six in my heart
In my heart
In my heart
In my heart
/ Твоите сладки 666 /
Има неща, който трябва да знаеш
А разтоянието между нас сякаш расте
Но ти не се предаваш
О, колко е трудно да се откажеш,
о, трудно да се откажеш
Очаквам обаждането ти, и съм готов да
приема твоето 666 във сърцето си
Копнея за докосването ти и приветствам
твойте 666 в серцето си
Губя вярата си в теб
Ти не искаш това да е вярно
Но няма какво да направиш
Няма какво да направиш -
Да, загубих вярата си в теб.
Очаквам обаждането ти,и съм готов да
приема твоето 666 във сърцето си
Копнея за докосването ти и приветствам
твойте 666 в серцето си
Колко дълго трябва да чакаме
Защото любовта гасне толкова бавно
Аз знам, че е прекалено късно
О, Боже мой толкова си самотна
Очаквам обаждането ти, и съм готов да
приема твоето 666 във сърцето си
Копнея за докосването ти и приветствам
твойте 666 в серцето си
Аз съм готов за падането и съм готов да
приема твойте 666 в сърцето си
Копнея за докосването ти и приветствам
твойте 666 в сърцето си
В сърцето си
В сърцето си
В сърцето си

/ Wicked Game /
The world was on fire, no one could save me but you
It's strange what desire will make foolish people do
I'd never dreamed that I'd need somebody like you
And I'd never dreamed that I'd need somebody like you
No I don't wanna fall in love
(this world is always gonna break your heart)
No I don't wanna fall in love
(this world is always gonna break your heart)
With you

 

What a wicked game to play
To make me feel this way
What a wicked thing to do
To let me dream of you
What a wicked thing to say
You never felt this way
What a wicked thing you do
To make me dream of you
No I don't wanna fall in love
(this world is always gonna break your heart)
No I don't wanna fall in love
(this world is always gonna break your heart)
With you
The world was on fire, no one could save me but you
It's strange what desire will make foolish people do
No and I never dreamed that I'd love somebody like you
I'll never dream that I lose somebody like you, no
Now I wanna fall in love
(this world is always gonna brake your heart)
Now I wanna fall in lust
(this world is always gonna brake your heart)
With you
And nobody loves no one

*/ Lyrics by Chris Isaak / Arranged by HIM /
/ Грешна игра /
Светът гореше и никой не можеше да ме спаси, освен теб
Странно е какво си пожелават глупавите хора
Никога не съм си представял, че ще срещна някой като теб
И никога не съм си представял, че ще познавам някой като теб
Не аз не искам да се влюбвам (Този свят само ще разбие сърцето ти)
Не аз не искам да се влюбвам (Този свят само ще разбие сърцето ти)
Във теб (Този свят само ще разбие сърцето ти)
Каква грешна игра играеш, за да ме ме накраш да се чувствам така
Какво грешно нещо направи, за да ме оставиш да мечтая за теб
Какви грешно нещо каза, никога не си се чувствала така
Какво грешно нещо направи, за да ме накараш да мечтая за теб и
Аз искам да се влюбя (Този свят само ще разбие сърцето ти)
Не, аз искам да се влюбя (Този свят само ще разбие сърцето ти)
Във теб
Светът гореше, и никой не можеше да ме спаси, освен теб
Странно е какво си пожелават глупавите хора
Не, аз никога не съм си представял, че ще обичам някой кято теб
Не, аз никога не съм си представял, че ще загубя някой като теб не,
Не, аз искам да се влюбя (Този свят само ще разбие сърцето ти)
Не, аз искам да се влюбя (Този свят само ще разбие сърцето ти)
Във теб (Този свят само ще разбие сърцето ти)
Не аз ... (Този свят само ще разбие сърцето ти)
...(Този свят само ще разбие сърцето ти) Никой не обича никого

/ The Heartless /
Your pain ain't love
Can't you see he's the heartless
Your pain is not love
He's taking it too far
Don't you know it is wrong
You're the one for me lady
You're the one
If you'd only see in my heart
You'd know all is not lost
Your time is running out
And you still haven't made up your mind
Can't you see he's the heartless
And you're one of a kind
He's the heartless
the heartless
the heartless
He's the heartless
the heartless
the heartless
You can't you see he's the heartless
Your pain won't ever be love
It doesn't matter how hard you try
To you all is lost
He's the heartless
the heartless
the heartless
He's the heartless
the heartless
the heartless
/ Безчувственият /
Твоята болка не е любов
Не виждаш ли,че той е безсърдечният
Твоята болка не е любов
Той отива твърде далеч
Не знаеш ли,че това е грешно
Ти си единствената за мен,госпожице
Ти си единствената
Ако можеше само да погледнеш в сърцето ми
Щеше да знаеш,че не всичко е изгубено
Твоето време изтича
А все още не си решила
Не виждаш ли,че той е безсърдечният
А ти си неповторима
Ооо
Той е безсърдечният
Безсърдечният
Безсърдечният
Той е безсърдечният
Безсърдечният
Безсърдечният
Не можеш да видиш,че той е безсърдечният
Твоята болка никога няма да е любов
Няма значение колко се опитваш -
За теб всичко е изгубено
Той е безсърдечният
Той е безсърдечният
Безсърдечният
Безсърдечният
Той е безсърдечният
Безсърдечният
Безсърдечният

/ Our Diabolikal Rapture /
In our diabolikal rapture we live on and on
And death keeps knocking at our door
So we open the door and we die a bit more
We're in love with with death and we die on and on
Won't you close our eyes
We'll be by your side
In your heavenly rapture we die on and on
And you keep waiting at our door
Yes - we open the door
Let us die a bit more
Because we're in love with you and we die on and on
Won't you close our eyes, eyes
We'll be by your side
Your love is the only thing I live for in this world Oh how I wait for the day your heart burns In these heavenly flames I've already scorched in I just want you to know I'll always be waiting
Your love is the only thing I live for in this world
Oh how I wait for the day your heart burns
In these heavenly flames I've already scorched in
I just want you to know I'll always be waiting
/ Нашето диаболично опиянение /
Живеем в диаболично опиянение безспир
А смъртта все така чука на вратата ни
И ние й отваряме и умираме още малко
Влюбени сме в смъртта и загиваме малко по малко
Няма ли да затвориш очите ни
Ние ще бъдем до теб

 

В твоето божествено опиянение
Ние загиваме малко по малко
А ти все така чакаш на нашия праг
Да-ние отваряме вратата-остави ни да умрем още малко
В теб сме влюбени и загиваме малко по малко
Твоята любов е единственото нещо, заради което живея вна този свят
О, как чакам деня, в който сърцето ти ще изгори
В тези божествени пламъци
Където аз вече съм изпепелен
-Искам да знаеш, че вечно ще те чакам

 


/ It's All Tears /
I'm waiting for you to drown in
my love
So open your arms
I'm waiting for you to open your arms
And drown in this love
I'm waiting for you to drown in my love
So open your arms
I'm waiting for you to open your arms
And drown in this love Open your arms and let me show you what love can be like
It's all tears and it will be 'til the end of your time
Come closer my love
Will you let me tear your hearth apart?
Now all holp is gone so drown in this love
I'm waiting for you to drown in my love
So open your arms
I'm waiting for you to open your arms
And drown in this love
I'm waiting for you to drown in my love
So open your arms
I'm waiting for you to open your arms
And drown in this love
So my love your laughter is finally turning into tears
And you're begging for more though the end is getting near
come closer my love
I'll violate you in the most sensual way... until you drown in this love
I'm waiting for you to drown in my love
So open your arms
I'm waiting for you to open your arms
And drown in this love
I'm waiting for you to drown in my love
So open your arms
I'm waiting for you to open your arms
And drown in this love
/ Всичко е сълзи /
Разтвори обятията си
Нека ти покажа каква може да бъде любовта-
Всичко е сълзи
И тъй ще бъде до края на дните ти
Приближи се, любов моя
Би ли ме оставила да разкъсам сърцето ти (сега)
Всяка надежда е изгубена
Затова, потопи се в тази любов
Чакам те да се удавиш в любовта ми
(Разтвори обятията си)
Чакам да разтвориш обятията си
(И да се удавиш в любовта ми)
И така, любима
Смехът ти най-накрая се обърна в сълзи
А ти се молиш за още
Въпреки че краят наближава
Приближи се, любов моя
Ще те оскверня по най-чувствения начин...
Докато не се удавиш в любовта ми

/ When Love And Death Embrace /
I'm in love with you
And it's crushing my heart
All I want is you
To take me into your arms
When love and death embrace
I love you
And you're crushing my heart
I need you
Please take me into your arms
When love and death embrace
When love and death embrace
When love and death embrace
When love and death embrace
/ Когато любовта и смъртта се слеят /
Влюбен съм в теб
И това разбива сърцето ми
Всичко, което искам
Е да ме вземеш в обятията си
Когато любовта и смъртта се слеят
Обичам те
А ти разбиваш сърцето ми
Нуждая се от теб
Моля те, вземи ме в обятията си...
Когато любовта и смъртта се слеят

/ The Beginning Of The End /
Your world is coming to it's end
But you don't have to be afraid - I'm here for you
Save your happiness for tomorrow
And today we'll drown in your tears
A drop of your blood tastes like wine today
Come closer my dear
It is just the beginning of the end
Yes, I'm here for you
Save your happiness for tomorrow
And today we'll drown in your tears
A drop of your blood tastes like wine today
And because I love you so
And I'm here for you
Save your happiness for tomorrow
And today we'll drown in your tears
A drop of your blood tastes like wine today
Save your happiness for tomorrow
And today we'll drown in your tears
Your blood tastes like life today
Will you let it rain
Let it rain
So won't you let it rain
Oh, let it rain
Won't you let it rain
/ Началото На Края /
Твоят свят скоро ще рухне
Но ти не бива да се страхуваш
-Аз съм тук за теб
Запази щастието си за утре
Днес, ще се удавим в твоите сълзи
Капка от твоята кръв носи вкуса на вино
-Днес
Приближи се, скъпа моя
Това е само началото на края
-Да, аз съм тук за теб
Твоята кръв има вкус на живот
-Нека вали

/ (Don't Fear) The Reaper /
All our times have come
Here but now they're gone
Seasons don't fear the reaper
Nor do the wind, the sun or the rain
We can be like they are
Come on baby... Don't fear the Reaper
Baby take my hand... Don't fear the Reaper
We'll be able to fly... Don't fear the Reaper
Baby I'm your man...
Valentine is done
Here but now they're gone
Romeo and Juliet
Are together in eternity...
Romeo and Juliet
40,000 men and women everyday... Like Romeo and
Juliet
40,000 men and women everyday... Redefine
happiness
Another 40,000 coming everyday...We can be like
they are
Come on baby... Don't fear the Reaper
Baby take my hand... Don't fear the Reaper
We'll be able to fly... Don't fear the Reaper
Baby I'm your man...
Love of two is one
Here but now they're gone
Came the last night of sadness
And it was clear she couldn't go on
Then the door was open and the wind appeared
The candles blew then disappeared
The curtains flew then he appeared
Saying don't be afraid
Come on baby... And she had no fear
And she ran to him... Then they started to fly
They looked backward and said goodbye
She had become like they are
She had taken his hand
She had become like they are
Come on baby...don't fear the reaper
*/ Lyrics by Donald Roeser / Arranged by HIM /

/ (Не се страхувай от) Смъртта /
Всички наши дни дойдоха
Тук, но вече изтекоха
Сезоните не се боят от Смъртта
Нито вятърът, слънцето или дъждът...Ние можем да бъдем като тях
Хайде, скъпа...Не се страхувай от Смъртта
Мила, вземи ръката ми...Не се страхувай от Смъртта
И ний ще полетим...Не се страхувай от Смъртта
Мила, аз съм твоят любим
Валентин бе тук
И вече го няма
Ромео и Жулиета
Са заедно във вечността...Ромео и Жулиета
40,000 мъже и жени всеки ден...Са като Ромео и Жулиета
40,000 мъже и жени всеки ден...Преоткриват щастието си
Други 40, 000 идват всеки ден...И ние можем да сме като тях
Хайде мила...Не се страхувай от Смъртта
И ние ще можем да полетим...Не се страхувай от Смъртта
Скъпа, аз съм твоят любим
Любовта на двама е едно
Тук, но вече тях ги няма
Дойде и сетната тъжна нощ
И беше ясно, че тя не ще продължи
Тогава вратата беше отворена и задуха вятър
Свещите изгаснаха и изчезнаха
Завесата се вдигна и тогава той се яви...казвайки “не се плаши”
Хайде, мила...и тя не се боеше
И побягна към него...и тогава те полетяха
Обърнаха се и казаха “сбогом”...тя беше като тях
Бе взела ръката му...беше се превърнала в тях
Хайде мила...не се страхувай от Смъртта

в началото