"Razorblade Romance"

1. I love You 7. Bury me deep inside your Heart
2. Poison Girl 8. Heaven Tonight
3. Join me in Death 9. Death is in Love with Us
4. Right here in my Arms 10. Resurrection
5. Gone with the Sin 11. One last Time
6. Razorblade Kiss  

I Love You
I see it in your eyes
I feel it in your touch
I taste it from your lips
and baby more I love you
can't you see my darling
that the harder I try
the more we grow apart
please believe me
the sweeter the kiss
the colder turn your arms
and the colder grows your heart
and baby more I love you
I see it in your eyes
I feel it in your touch
I taste it from your lips
and baby more I love you
and you're in my heart my darling
the closer I get
the more you're out of love
don't you feel it
the colder your touch
the more it turns me on
and the faster beats my heart
and baby more I love you
I see it in your eyes
I feel it in your touch
I taste it from your lips
and baby more I love you

Обичам Те

Във очите твои виждам го
Във докосването ти усещам го
От устните ти вкусвам го
И скъпа - повече те обичам

Нима не виждаш ти, любима моя
Че колкото и силно да се мъча аз
Раздалечаваме се сякаш повече
И моля те, повярвай ми
А колкото целувката по-сладка е
Толкова изстиват обятията твои
И така замръзва и сърцето ти
И скъпа - повече обичам те

Във очите твои виждам го
Във докосването ти усещам го
От устните ти вкусвам го
И скъпа - повече те обичам

И моя, любима
Но колкото и аз се приближа
Толкова и любовта отива си от теб
Но нима не го усещаш?
Колкото докосването твое ледено да е
Толкова ме то омайва
И така - по-бързо сърцето ми забива

И скъпа - повече обичам те

в началото
Poison Girl
I did it all just for her
I did it all just for her
and love's heart is death
for me and my poison girl
a prey she was for the cruelty of love
while its serpent inside crawled
straight towards her heart
the coldest kiss love ceased to exist
while we grew apart like never before
I did it all just for her
I did it all just for her
and love wants us dead
just me and my poison girl
I did it all just for her
I did it all just for her
and love's heart is death
for me and my poison girl
the fire in her eyes
grew dim and then died
as the poison inside
reached her heart
and the coldest kiss
faith ceased to exist
as we grew apart
like never before
I did it all just for her

Отровено момиче
/превод на български/

Направих всичко само за нея
Направих всичко само за нея
А смъртта – сърце на любовта е
За мен и отровеното ми момиче
Тя бе жертва за жестокостта на любовта
Докато змията отвътре пълзеше към сърцето
Най-ледена целувка, спря да съществува любовта
Когато раздалечихме се – както нивга досега
Направих всичко само за нея
Направих всичко само за нея
А любовта – желае ни мъртви,
Само мен и отровеното ми момиче
Направих всичко само за нея
Направих всичко само за нея
А смъртта – сърце на любовта е
За мен и отровеното ми момиче
Пламъкът в очите й
Побледня, а после погина
А отровата отвътре – сърцето й достигна
Най-ледена целувка, спря да съществува вярата
Когато раздалечихме се – както нивга досега
Направих всичко само за нея….
А вкусът на отровата по устните й… е вкус на смъртта
Направих всичко само за нея…

в началото
Join Me In Death

Baby join me in death
we are so young
and our lives have just begun
but already we are considering
escape from this world
and we've waited for so long
for this moment to come
we're so anxious to be together
together in death
won't you die tonight for love
baby join me in death
won't you die
baby join me in death
won't you die tonight for love
baby join me in death
this world is a cruel place
and we're here only to lose
so before life tears us apart
let death bless me with you
won't you die tonight for love
baby join me in death
won't you die
baby join me in death
won't you die tonight for love
baby join me in death
this life ain't worth living
this life it ain't worth living
won't you die tonight for love
baby join me in death
won't you die
baby join me in death
won't you die tonight for love
baby join me in death

Последвай ме в смъртта
/превод на български/

Скъпа, последвай ме в смъртта
Толкова сме млади
Едва сега животът ни започна
А мислим вече
От този свят да се освободим
И чакахме толкова дълго
Този миг да дойде…
Жадувахме тъй силно заедно да бъдем -
Заедно в смъртта
Не би ли загинала нощес за любовта
Скъпа, последвай ме в смъртта
Не би ли загинала
Скъпа, последвай ме в смъртта
Не би ли загинала нощес за любовта
Скъпа, последвай ме в смъртта
Този свят е място тъй мъчително
И тук сме само за да губим
И преди животът нас да раздели
Нека смъртта със теб благослови ме
Не би ли загинала нощес за любовта
Скъпа, последвай ме в смъртта
Не би ли загинала
Скъпа, последвай ме в смъртта
Не би ли загинала нощес за любовта
Скъпа, последвай ме в смъртта
Животът… не струва да бъде изживян
Животът… не струва да бъде изживян
Не би ли загинала нощес за любовта
Скъпа, последвай ме в смъртта
Не би ли загинала
Скъпа, последвай ме в смъртта
Не би ли загинала нощес за любовта
Скъпа, последвай ме в смъртта

в началото
Right Here In My Arms
She's smiling like heaven is down on earth
Sun is shining so bright it hurts
All her wishes have finally come true
And her heart is weeping
This happiness is killing her
She'll be right here in my arms
So in love
She'll be right here in these arms
She can't let go
So hard she's trying
But her heart won't turn to stone - oh no
She keeps on crying
But I won't leave her alone
She'll never be alone
She'll be right here in my arms
So in love
She'll be right here in these arms
She can't let go

Тук, в обятията ми
/превод на български/

Тя се усмихва - сякаш раят е тук на земята
Тъй ярко слънцето блести, чак наранява
Желанията, всички, нейни сбъднаха се най-накрая
А сърцето й ридае
То, щастието, я погубва
Тя ще бъде тук, в обятията ми
Така влюбена…
Тя ще бъде тук, в обятията ми
Тя не може да напусне всичко
И тъй силно се измъчва,
Но в камък сърцето й не ще се преобърне, не
И продължава да ридае,
Но аз не ще я изоставя
Тя ще бъде тук, в обятията ми
Така влюбена…
Тя ще бъде тук, в обятията ми
Тя не може да напусне всичко

в началото
Gone With The Sin
I love your skin oh so white
I love your touch cold as ice
and I love every single tear you cry
I just love the way you're losing your life
oh my baby, how beautiful you are
oh my darling, completely torn apart
you're gone with the sin, my baby
and beautiful you are
so gone with the sin, my darling
I adore the despair in your eyes
I worship your lips once red as wine
I crave for your scent sending shivers down my spine
I just love the way you're running out of life
oh my baby, how beautiful you are
oh my darling, completely torn apart
you're gone with the sin, my baby
and beautiful you are
so gone with the sin, my darling

Отиде Си С Греха
/превод на български/

Обичам кожата ти – толкова бяла
Обичам докосването ти – студено като лед
Обичам всяка изплакана от теб сълза
Обичам и начина, по който изгубваш живота си…
О, скъпа моя, а само колко си красива!
О, любима, смъртно ранена, разкъсана…
Отиде си с греха, любима
А колко си красива…
Но… отиде си греха, любима
Обожавам отчаянието в твоите очи
Боготворя и устните ти – червени като вино, някога
Жадувам за аромата ти, каращ тялото ми да потръпне
Обичам и начина, по който бягаш от живота
О, скъпа моя, а само колко си красива!
О, любима, смъртно ранена, разкъсана…
Отиде си с греха, любима
А колко си красива…
Но… отиде си греха, любима

в началото
Razotblade Kiss
I taste death in every kiss we share
and every sundown seems to be the last we have
your breath on my skin has the scent of our end
I'm drunk on your tears, baby
can't you see it's hurting
every time we touch we get closer to heaven
and at every sunrise our sins are forgiven
you on my skin this must be the end
the only way you can love me is to hurt me again
and again
and again
and again
your love is a razorblade kiss
sweetest is the taste from your lips
oh the taste from your lips, my darling
taste from your lips, oh my love
666
only inside I'm free
I'm tired of waiting
you've got to let me dream
inside you baby
I'm not afraid to feel
I want you to love me
cause you are the one
cause you are the one
cause you are the one
your love is a razorblade kiss
sweetest is the taste from your lips
oh the taste from your lips, my darling
taste from your lips, oh my love

Разрязваща целувка
/превод на български/

Във всяка споделена наша целувка усещам смъртта
И всеки залез - сякаш последен е за нас
Твоето дихание по кожата ми - ароматът на нашия край
Упоен съм от сълзите ти, скъпа
Нима не виждаш колко боли!
Всяко наше докосване приближава ни към небесата
А при всеки изгрев - греховете ни са опростени
Ти до плътта ми - това трябва да е краят
Само можеш ти да ме обичаш, като нараняваш ме отново
И отново
И отново
И отново
Като разрязваща целувка е твоята любов
Най-сладостен е вкусът от твоите устни
О, вкусът от устните ти, скъпа
Вкусът от устните ти, моя любов
666
И само отвътре аз съм свободен
Уморен от безспирно очакване
Трябва ти да ме оставиш да мечтая
Отвътре в тебе, скъпа
Не се страхувам аз да чувствам
И искам ти да ме обичаш
Защото единствена за мен си ти
Защото единствена за мен си ти
Защото единствена за мен си ти
Като разрязваща целувка е твоята любов
Най-сладостен е вкусът от твоите устни
О, вкусът от устните ти, скъпа
Вкусът от устните ти, моя любов

в началото
Bury Me Deep Inside Your Heart
let me wake up in your arms
hear you say it's not alright
let me be so dead and gone
so far away from life
close my eyes
hold me tight
and bury me deep inside your heart
all I ever wanted was you, my love
you, all I ever wanted is you, my love
you're all I ever wanted, just you
let me never see the sun
and never see you smile
let us be so dead, so gone
so far away from life
just close my eyes
hold me tight
and bury me deep inside your heart
all I ever wanted was you, my love
you, all I ever wanted is you, my love
you're all I ever wanted, you, oh my love
you're all I ever wanted, you, my love
that's the way it's always been
by heart stops beating only for you, baby
only for your loving
all I ever wanted was you, my love
you, all I ever wanted is you, my love
you're all I ever wanted, you, my love
you're all I ever wanted, you, my love

Зарови ме дълбоко в сърцето си

Нека в твоите прегръдки аз да се пробудя
Но чувам те да казваш, че правилно не е
Нека бъда тъй мъртъв и изгубен
От живота тъй далеч
Очите мои затвори
Силно прегърни ме
И зарови ме дълбоко в сърцето си
Ти бе всичко, което някога съм искал, моя любов
Ти, всичко, което някога съм искал си ти, моя любов
Всичко, което съм искал си ти, и само ти
Нека никога не видя вече слънцето,
И никога не видя твоята усмивка
Нека бъдем тъй мъртви, тъй изгубени...
От живота толкова далеч
Очите мои само затвори
Силно прегърни ме
И зарови ме дълбоко в сърцето си
Ти бе всичко, което някога съм искал, моя любов
Ти, всичко, което някога съм искал си ти, моя любов
Всичко, което съм искал си ти, и само ти
И така било е винаги
Спира да бие сърцето ми – за тебе само скъпа
И за твоята любов
Ти бе всичко, което някога съм искал, моя любов
Ти, всичко, което някога съм искал си ти, моя любов
Всичко, което съм искал си ти, и само ти

в началото
Heaven Tonight
I hold your hand in mine
I hold your hand and you're so lonely
oh so lonely
your eyes have lost their light
your eyes have lost their light and you're empty
oh my god you're so empty
(I'm in love with you)
you are my heaven tonight
(I'm in love with you)
you are my heaven tonight
trying to find the heart you hide
trying to find the heart you hide in vain
oh in vain
and you're my haven in life
and you're my haven in death, baby
life and death, my darling
(I'm in love with you)
you are my heaven tonight
(I'm in love with you)
that's right
(I'm in love with you)

Раят Тази Нощ

Държа ръката ти в своята,
държа ръката ти в своята, а ти си толкова самотна,
о, толкова самотна.
Очите ти са загубили светлината си,
очите ти са загубили светлината си и в теб е толкова пусто.
О, господи, толкова пусто.
(Влюбен съм в теб)
Ти си моя рай тази нощ
(Влюбен съм в теб)
Ти си моя рай тази нощ
Опитвам да намеря сърцето, което си скрила,
опитвам да намеря сърцето, което си скрила в празнотата,
о, в празнотата.
Ти си моя рай в живота,
ти си моя рай в смъртта, скъпа.
В живота и смъртта, лъбима.
(Влюбен съм в теб)
ти си моят рай тази нощ
(Влюбен съм в теб)
така е...
(Влюбен съм в теб)

в началото
Death Is In Love With Us
I know it hurts too much
I know that you're scared
I know you're running out of trust
wishing you were dead
in your misery
you're not alone
so come share your tears with me
and witness it all go wrong
I know it and I feel it
just as well as you do, honey
it's not our fault if death's in love with us
it's not our fault if the reaper holds our hearts
41+ 66.6 equals our loss
we're breathing only to fade away
we're running just to get caught
what love's lies blessed
what love's light cursed
just fear for the best
and hope for our worst
I know it and I feel it
just as well as you do, honey
it's not our fault if death's in love with us
it's not our fault if the reaper holds our hearts
death's in love with us
the reaper holds our hearts
death's in love with us
and the Reaper holds our hearts
I know it and I feel it
just as well as you do, honey
it's not our fault if death's in love with us
it's not our fault if the reaper holds our hearts

 

в началото
Resurrection
There was a time
when I could breathe my life in you
one by one
your pale fingers started to move
and I touched your face
and all life was erased
you smiled like an angel
(falling from grace)
we've been slaves to this love
from the moment we touched
and keep begging for more
of this resurrection
we've been slaves to this love
from the moment we touched
and keep begging for more
of this resurrection
you kissed my lips
with those once cold fingertips
you reached out for me
and oh how you missed
you touched my face
and all life was erased
you smiled like an angel
(falling from grace)
we've been slaves to this love
from the moment we touched
and keep begging for more
of this resurrection

Възкресение

A беше време,
Когато живота си бих могъл да вдъхна в теб
Един по един...
Раздвижиха се пръстите ти бледни
И докоснах аз лицето ти
И заличен бе целият живот
Усмихна се – прилична на ангел!
(от изяществото падащ)
И слуги най-предани на любовта ний бяхме,
От момента, в който докоснахме се,
А все тъй за повече молим се
Oт възкресението наше
Целуна устните ми...
С върховете на твоите пръсти – нявга тъй студени,
Протегна ти ръката си за мен
И...а, как не ме достигна!
Докосна лицето ми...
И заличен бе целият живот
Усмихна се – прилична на ангел!
(от изяществото падащ)
И слуги най-предани на любовта ний бяхме,
От момента, в който докоснахме се,
А все тъй за повече молим се

в началото
One Last Time

Is it so hard to believe our hearts
are made to be broken by love
that in constant dying lies
the beauty of it all
my darling, won't you feel
the sweet heaven in
our endless cry
oh at least you could try
for this one last time
so amazed how bright are the flames
we are burning in
ever smiled at the tragedies
we hold inside
my darling, won't you cherish
the fear of life that keeps
you and me so alive
oh at least you could try
for this one last time
it could be alright
for this one last time
oh at least you could trust
(and we just will be closer)
for this one last time
(let me fall into your arms)
it could be alright
(don't let us grow any colder)
for this one last time
(let me close to your heart)
oh at least you could try
(and before it's over)
for this one last time
(let me fall into your arms)
it could be alright
(before it's all over)
for this one last time
(let me close to your heart)

 

в началото

"Deep Shadows And Brilliant Highlights"
"Greatest Lovesongs vol.666"
Неалбумни песни