ВАЖНО
Както на всички ни е извесно, че за да HIM да дойдат
отново в България трябва някоя ангенция да ги покани,
коeто трудно ще стане ако няма достатъчно интерес към групата.
Пишете имейл на Sofia Music Enterprises
или звънете не тел. (2) 9549704 / (2) 9531807.
Също така можете да дадете своя глас на този адрес.